Available courses

Wykłady

Ćwiczenia

Ćwiczenia

Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium - dr hab. Piotr Lorek

Wykład - dr hab. Piotr Lorek

Zapoznanie studentów z gramatyką języka angielskiego, słownictwem i poprawną wymową na poziomie Intermediate. Po ukończeniu kursu studenci będą potrafili poprawnie i płynnie radzić sobie w różnego rodzaju sytuacjach życia codziennego, czytać, pisać różne teksty oraz rozumieć język mówiony